Administratie

Voor creatieve ondernemers

Wij bieden creatieve ondernemers structuur, overzicht in financien en een zakelijk advies.

Administratie

Aangiften inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting
Loonadministratie; loonstroken en jaaropgaven
Aangiften loonheffing en sociale verzekeringen
Aangiften omzetbelasting (BTW)
Tussentijdse & periodieke rapportages 
Jaarrekeningen